دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
خدمات الکترونیک : دانشجویان | اساتید | کارمندان
جستجو دفترچه تلفن Arabic English

معاونت پژوهش و فناوری واحد نجف آباد

اطلاعات مربوط به این معاونت را می توانید در این صفحه دنبال نمایید.

دکتر مهدی رفیعی


دکتر مهدی رفیعی
معاون پژوهش و فناوری
شماره تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۳۰۵
دکتر مهدی رفیعیمعاون پژوهش و فناوری

ساختار سازمانی

 |-معاون پژوهش و فناوری

   |--مدیریت خدمات پژوهشی

      |--امور پژوهشی (کارشناس مسئول)

      |--امور پایان نامه ها (کارشناس مسئول)

   |-- مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه

   |-- مدیریت خدمات پژوهش - نشر علم و امور آزمایشگاهی

      |--امور کتابخانه ها (کارشناس مسئول)

      |--امور انتشارات علمی (کارشناس مسئول)

   |-- مدیریت مرکز رشد

   |-- اداره باشگاه پژوهشگران جوان

تماس با معاونت پژوهشی

  - دفتر معاون پژوهش و فناوری:         ۴۲۲۹۲۳۰۵-۰۳۱

  - مدیر خدمات پژوهشی:                  ۴۲۲۹۲۳۰۸-۰۳۱

   - مدیر ارتباط با صنعت و جامعه :       ۴۲۲۹۲۵۶۱-۰۳۱

   - مدیر خدمات پژوهش- آزمایشگاه :   ۴۲۲۹۲۲۶۶-۰۳۱

   - رییس باشگاه پژوهشگران جوان:      ۴۲۲۹۲۳۱۱-۰۳۱

   - مدیر مرکز رشد:                           ۴۲۲۹۲۷۸۸-۰۳۱

مکان دفتر معاون پژوهشی

کتابخانه مرکزی- طبقه پنجم - ضلع شرقی

درباره معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در اریه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری می باشد.

- استراتژی های حوزه معاونت پژوهشی

 •     تولید دانش و تبدیل آن به کالا و خدمات برای بهزیستی مردم
 •     بالا بردن اثر بخشی پیوند با جامعه، صنعت و دولت
 •     افزایش کیفیت و کمیت فعالیت های پژوهش و فناوری
 •     ارزیابی و تحلیل فعالیت­های پژوهش و فناوری
 •     همکاری پژوهشی در تراز ملی و بین الملل

آشنایی بیشتر با بخش های مختلف معاونت پژوهش و فناوری

دفتر امور پژوهشی

کارشناس مسٰول امور پژوهشی : ساختمان کتابخانه مرکزی- طبقه پنجم - اتاق ۱.  شماره تلفن:۴۲۲۹۲۳۱۰-۰۳۱

شرح وظایف:

 • ارتقاء و ارزش افزایی كیفیت شركت اعضاء هیات علمی در كنفرانس‌های خارج از كشور.
 • برنامه ریزی و هدایت فعالیت ها در جهت تحقق اهداف برنامه و منطبق بر سرفصل های موثر امتیازات پژوهشی.
 • متمركز نمودن همایش‌ها و كارگاه‌ها به عنوان سازوكار انتشار دانش و ایجاد تعامل سیستماتیك میان پژوهشگران كشور و جهان.
 • ارتقاء كمی و كیفی اعزام اعضای هیات علمی و دانشجویان دكتری بورسیه به فرصت‌های مطالعاتی بلند مدت و كوتاه مدت ایجاد سازوكار پژوهانه (Grant) برای پژوهشگران شاخص دانشگاه به منظور ایجاد انگیزه و كاهش موانع بوروكراتیك پژوهش
 • توسعه كیفی طرح های تحقیقاتی در جهت ارتقای قابلیت‌های پژوهشی اعضاء هیات علمی و به منصه ظهور رساندن تجربیات انباشته آن‌ها
 • بررسی درخواست انجام طرح پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی
 • بررسی درخواست سفرهای داخلی و خارجی اعضای هیأت علمی جهت ارائه مقاله.
 •  بررسی درخواست فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
 • بررسی مدارک هزینه کرد پژوهانه اعضای هیأت علمی.
 • بررسی و آماده سازی موارد مربوط به طرح در شورای پژوهش و فناوری واحد

 

کارشناس امور پژوهشی : ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه پنجم - اتاق ۱- شماره تلفن:۴۲۲۹۲۵۲۶-۰۳۱

شرح وظایف:

 • پایش تولیدات علمی و نظارت بر افزایش کیفیت تولیدات علمی دانشگاه.
 • اعتبار سنجی مجلات علمی و بررسی مقالات اعضای هیأت علمی.
 •  بررسی ترفیعات سالیانه اعضای هیأت علمی.
 • بررسی حق جذب اعضای هیأت علمی.
 • بررسی پژوهانه اعضای هیأت علمی.
 • بررسی پرونده های پژوهشگر برگزیده و جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی.
 • بررسی پرتال پژوهشی اعضای هیأت علمی و بروز رسانی آن.
 • بررسی پرونده های پژوهشی اعضای هیأت علمی جهت ارتقاء مرتبه.
 • بررسی سامانه ساجد دانشگاه آزاد اسلامی اساتید حق التدریس.
 • بروز رسانی مركز علم و علم سنجی.

کارشناس امور پژوهشی : ساختمان كتابخانه مركزی- طبقه پنجم - حوزه معاونت پژوهش و فناوری- اتاق شماره ۳ - شماره تلفن:۴۲۲۹۲۳۴۸-۰۳۱

 

شرح كلی و عمومی وظایف:

كلیه امور مرتبط با مقالات دانشجویان تحصیلات تكمیلی(كارشناسی ارشد و دكتری حرفه ای و دكتری تخصصی) و دستاوردهای پژوهشی مستخرج از پایان نامه و رساله دانشجویان با احتساب شرایط

شرح فرایندهای مرتبط:

الف- دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری حرفه ای(جهت تخصیص نمره):

 • مراجعه به دانشكده در زمان درخواست تسویه حساب و فراغت از تحصیل(پس از برگزاری دفاع) و ارائه مقالات توسط دانشجو
 • بررسی اولیه مقالات و شرایط لازم توسط معاون دانشكده و ارسال صورتجلسه دفاع (با احتساب نمره از 20) به حوزه معاونت پژوهش و فناوری(ساختمان كتابخانه مركزی)
 • بررسی كامل مقالات ارائه شده، مشتمل بر مقالات كنفرانسی و مقالات مجله ای، و دستاوردهای پژوهشی مستخرج از پایان نامه نظیر اختراع، اكتشاف، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ كتب علمی مرتبط و .... توسط امور مقالات
 • ارسال صورتجلسه حاوی مقالات در صورت صحیح بودن همه موارد و تایید نهایی، برای معاون پژوهش و فناوری جهت امضاء و تایید نمره
 • ارسال نمره نهایی تایید شده برای اداره امور نمرات، توسط امور پایان نامه ها، جهت ثبت نهایی نمره و آغاز مراحل فراغت از تحصیل

ب- دانشجویان مقطع دكتری تخصصی(جهت دفاع و تسویه حساب):

ب-۱- در زمان درخواست مجوز برگزاری دفاع نهایی

 • مراجعه به دانشكده و ارائه دو مقاله موظفی توسط دانشجو
 • بررسی اولیه مقالات و شرایط لازم توسط معاون دانشكده و ارسال صورتجلسه حاوی فرمهای دریافت مجوز دفاع به حوزه معاونت پژوهش و فناوری(ساختمان كتابخانه مركزی)
 • بررسی كامل مقالات ارائه شده و مستندات و شرایط احراز مجوز دفاع توسط امور مقالات
 • ارسال صورتجلسه حاوی مقالات در صورت صحیح بودن همه موارد و تایید نهایی، برای معاون پژوهش و فناوری جهت امضاء و تایید تاریخ دفاع
 • صدور ابلاغ داوران و صورتجلسه های دفاع، توسط امور پایان نامه ها و ارسال برای دانشكده

ب-۲- در زمان درخواست تسویه حساب و فراغت از تحصیل

 • مراجعه به دانشكده و ارائه دو مقاله موظفی توسط دانشجو
 • برسی اولیه مقالات و شرایط لازم توسط معاون دانشكده و ارسال صورتجلسه دفاع(با احتساب نمره از 20) به حوزه معاونت پژوهش و فناوری(ساختمان كتابخانه مركزی)
 • بررسی كامل مقالات ارائه شده و مستندات و شرایط احراز مجوز تسویه حساب توسط امور مقالات
 • ارسال صورتجلسه حاوی مقالات در صورت صحیح بودن همه موارد و تایید نهایی، برای معاون پژوهش و فناوری جهت امضاء و تایید نمره
 • ارسال نمره نهایی تایید شده برای اداره امور نمرات، توسط امور پایان نامه ها، جهت ثبت نهایی نمره و و آغاز مراحل فراغت از تحصیل

  مسئول امور پژوهشی : ساختمان مرکزی - طبقه پنجم  - اتاق ۱ - تلفن تماس:  ۴۲۲۹۲۹۱۷-۰۳۱

شرح وظایف:

 • انجام امور مربوط به تشویق و پاداش چاپ مقاله های ارائه شده در مجلات ISI و مجلات علمی پژوهشی در چارچوب ضوابط
 • موقعیت یابی و پایش وضعیت شاخص های ارتقای دانشگاه در سیستم های بین المللی و پیگیری امور مربوط به آن ها
 • پیگیری امور مرتبط با سامانه جامع امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشیار) 
امور انتشارات علمی
اداره باشگاه پژوهشگران جوان
مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه
امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها
امور کتابخانه ها
اداره مالکیت فکری و ثبت اختراعات
© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir
 mail 2 ارتباط با حراست: herasat@ iaun.ac.ir

نماد